Historie firmy PRO Consulting s.r.o.

Naše firma PRO Consulting byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 8. října 1999 v Hradci Králové jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 100.000,- Kč. Společnost založili společníci JUDr. Antonín Valter a INVEST GROUP a.s. Svým původním zaměřením sloužila jako společnost organizačně podporující činnosti prodejce vozidel FORD v Hradci Králové.

Vývoj společnosti

V letech 2001 a 2002 došlo k zásadním změnám. Novým společníkem a jednatelem se stal Ing. Petr Zelenka. Základní jmění jsme navýšili na 1 milion korun. Společnost získala registraci pojišťovacího makléře u Ministerstva financí ČR (nyní registrován u České národní banky). Podepsali jsme partnerskou smlouvu s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze zřízeného ze zákona a podporující New Yorkskou úmluvu o mezinárodní arbitráži. Dále jsme navázali  řadu smluvních vztahů s partnerskými  pojišťovnami, bankami, spořitelnami, penzijními fondy a na základě podepsaných plných mocí jsme začali zastupovat naše klienty - občany, obchodní i obecně prospěšné společnosti, družstva, organizace, regiony, města a obce. PRO Consulting se začal profilovat jako společnost působící v oblasti finančního, majetkového, právního poradenství a servisu. Od roku 2011 společnost pro klienty zajišťuje veškerou agendu týkající se revizí, a to v oblasti komínu a spalinových cest, plynových zařízení a tlakových nádob, elektro a hromosvodů, hasicích přístrojů a hydrantů, sportovních zařízení a dětských hřišť, včetně agendy požární ochrany a BOZP a revize mostů.

Co je naší hlavní náplní?

Praktická pomoc, při všech jednáních s bankami, pojišťovnami, ostatními finančními institucemi  a v oblasti řešení ekonomicko - právních problémů a sporů. Zajišťování agendy revizí včetně zastupování při jednáních s kontrolními orgány (IBP, ...).

O podpoře dobrých věcí se snažíme méně mluvit a více je dělat.