Asistovaná pomoc při likvidaci pojistných událostí

Mám škodní událost a jsem pojištěn? Likvidaci vašich škod přenechte nám!

Od roku 2002 jsme do převzali od našich klientů stovky zejména složitých případů likvidací pojistných událostí a zpět jsme jim přinesli několik milionů korun.

Poskytujeme nadstandardní služby

Nabourané auto Našim klientům poskytujeme službu, která bývá při svém vlastním řešení  často nepříjemná, delikátní, časově a tedy i ekonomicky náročná. Jedná se o komunikaci s pojišťovnou, která má poskytnout plnění za škodu na  životě, zdraví, majetku, vozidle či za škodu z odpovědnosti našeho klienta. Toto jednání v některých případech není jednoduché a vyžaduje skutečně vysokou odbornou zdatnost.

Zejména v oblasti likvidace škod vzniklých z odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám je nezbytné být naprosto formulačně zdatný, přesný, orientovat se ve všeobecných obchodních podmínkách dané pojišťovny a neupadnout do tenat výluk z pojištění. Na druhé straně je nutné realizovat jednání se zdravotnickými zařízeními, lékaři, zdravotními pojišťovnami, posudkovými lékaři, zaměstnavateli, stavebními a opravárenskými firmami, policií ČR a v oblasti odpovědnosti s poškozenými (což bývá speciálně nepříjemná a delikátní záležitost) jako partnery, kteří nám poskytují podklady k danému případu.

V některých případech i zamítnuté škody z pojištění je možné  do 3 let od jejich vzniku opět otevřít a přezkoumat.

 Jak nám předat problém k řešení ?

  • podepsat  mandátní smlouvu s makléřem
  • podepsat plnou moc k zastupování klienta makléřem
  • předat dokumenty vztahující se ke škodě
  • podat pravdivé informace o vzniklé škodě
  • přijmout peníze domů nebo na účet

 

škodná událost Naše činnost vždy směřuje k maximální výši plnění. K tomu nás motivuje i konstrukce naší odměny, která zahrnuje veškeré náklady spojené s činností makléře při likvidaci škodní události klienta. (V ceně nejsou zahrnuty případné odborné posudky, které jsme pro Vás rovněž schopni zajistit)