Pojišťovací makléř

Kdo je pojišťovací makléř?

Pojišťovací makléř není výhradním agentem žádné pojišťovny a vždy zástupuje zájmy klienta. Pojišťovací makléř musí klientovi dle §8 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb. O pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) v závislosti na obsahu smlouvy s klientem zpracovat komplexní analýzu pojistných rizik, návrh pojistných nebo zajistných programů a poskytnout konzultační a poradenskou činnost, a musí klientovi doložit důvody, vedoucí k doporučení konkrétního pojistného produktu. Konečné rozhodnutí o tom, jaká pojistná smlouva bude uzavřena, musí být výhradně záležitostí klienta. Klient tak ve skutečnosti může v rozporu s doporučením pojišťovacího makléře zvolit uzavření jiné než doporučené pojistné smlouvy.

Jak pojišťovací makléř pracuje?

Pojišťovací a finanční makléř, v závislosti na obsahu smlouvy, zpracovává s klientem komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje lhůty k jejich revizi, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí.

Jinými slovy makléř cíleně vyhodnocuje pojistná rizika s důrazem na co nejmenší finanční účast při maximální přidané hodnotě produktu a plném pokrytí potřeb klienta.

Co musí pojišťovací makléř pro výkon své činnosti splňovat?

 • Pojišťovací makléř musí být registrovaný u České národní banky (dříve ministerstva financí) podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích č. 38/2004 Sb. Provádí činnost ve smyslu § 8 tohoto zákona. Makléř provádí tuto činnost na základě plné moci, kterou jste mu podepsali. Smlouvy a důležité dokumenty za Vás však nikdy nepodepisujete makléř, ale vždy vy.
 • Pojišťovací makléř se prokazuje osvědčením o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů, které podle zákona č. 38/2004 Sb. vydalo Ministerstvo financí ČR. Od 1.4.2006 je podle zákona č. 57/2006 Sb. vydává Česká národní banka, která provádí dohled nad finančním trhem. Naši registraci pojišťovacího makléře lze ověřit v databázi České národní banky zadáním jeho registračního čísla (000497PM), názvu, sídla, jména, bydliště, nebo jeho IČ.
 • Pojišťovací makléř musí mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti na minimálně 1.700.000,- eur. PRO Consulting s.r.o. má sjednáno odpovídající pojištění u pojišťovny Direct.

Co pro Vás udělá pojišťovací makléř?

 • informuje o současné situaci a vývoji na pojistném trhu
 • vyhodnocuje potenciální rizika spojená s Vaší činností
 • zpracovává rizikové zprávy
 • přípravuje a zpracovává nabídky pro sjednání pojištění
 • vypracovává a zajišťuje vypracování pojistných smluv u smluvních partnerů
 • vede správu pojistného konta, včetně evidence smluv, plateb apod.
 • provádí prolongace smluv
 • analyzuje a posuzuje stávající pojistné smlouvy
 • provádí poradenství v oblasti pojišťovnictví
 • poskytuje právní, poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví

Jak je pojišťovací makléř odměňován?

Klient platí cestou zaplaceného pojistného přímo pojišťovně – makléř od klienta neinkasuje. Odměna za přípravu a zpracování jakýchkoliv požadavků na předložení nabídek pojišťoven, jejich vyhodnocení, konzultace s klientem, činnosti vedoucí k uzavření pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy a její zaplacení nejsou přímo účtované. Makléř má odměnu zahrnutu v zaplaceném pojistném. Činí podle druhu pojištění 8-18% ze zaplaceného pojistného.