Sudiště Rozhodčího soudu v Hradci Králové

Sudiště rozhodčího souduRozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR zřídil jednací místnost v sídle Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, kde již od března roku 2007 pravidelně probíhají ústní jednání ve sporech před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR.

K datu již proběhlo v sídle Krajské hospodářské komory KHK několik desítek ústních projednávání sporů v režii Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Bude mít Hradec Králové sudiště Rozhodčího soudu?

Vytvořením možnosti projednávat spory na půdě hospodářské komory v Hradci Králové je posledním krokem před otevřením oficiálního sudiště Rozhodčího soudu v Hradci Králové. Nově zřízené sudiště bude využíváno zejména pro zrychlení projednávání sporů podnikatelů z Královéhradeckého a Pardubického kraje. V České republice tak vznikne čtvrté sudiště po Praze, Brně a Plzni.

Co získají podnikatelé otevřením sudiště Rozhodčího soudu v HK?

Vedle urychlení projednávání sporů bude znamenat „rozhodování“ v Hradci Králové i značnou úsporu času, finančních prostředků a pro účastníky z okolí Královéhradeckého kraje se tak stane více efektivnější oproti například nutnosti účasti na rozhodování v sídle Rozhodčího soudu v Praze.

Všichni zájemci o využití možnosti rozhodovat své spory v Hradci Králové získají bližší informace přímo v naší společnosti PRO Consulting s.r.o, která je smluvním partnerem a kontaktním místem Rozhodčího soudu, nebo přímo na Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje.