Pravidelné kontroly dětských hřišť, sportovních zařízení a tělocvičen

Provozovatelům dětských hřišť, sportovních zařízení a tělocvičen nabízíme:

  • provedení povinných ročních prohlídek se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví
  • provedení odborné a technické kontroly dětských hřišť a sportovišť
  • OTK je prováděna podle ČSN EN 1176/2009 a ČSN EN 1177 a jejich novelizací, ochrana veřejného zdraví podle zákona č. 135/2000 Sb. a vyhlášky č. 135/2004 Sb.
  • ke kontrole budou použité kontrolní přípravky a šablony HAGS - TÜV

Podle vašich požadavků zajistíme

  • poradenskou činnost při údržbě stávajících zařízení nebo při realizaci a instalaci nových hřišť či herních prvků
  • pomoc při uvádění hřišť do souladu s bezpečnostními normami
  • pomoc při vypracování provozní dokumentace
  • poučení pracovníků vyčleněných pro provádění běžných vizuálních kontrol a provozních kontrol dětských hřišť