Provádíme kompletní servis v oblasti revizí a kontrol

(v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a ČSN)

  • instituce
  • firmy
  • bytové domy
  • domácnosti

Provádíme vstupní, periodické i mimořádné revize a kontroly jak v institucích a firmách, tak i v bytových domech a domácnostech. Naše společnost využívá k výkonu veškerých revizí a kontrol smluvně uzavřených služeb odborníků a specialistů z příslušných oborů. Všichni tito specialisté jsou osobami odborně způsobilými a mají certifikované oprávnění k provádění příslušných revizí a kontrol. Jsme držiteli oprávnění pro poskytování těchto služeb dodavatelským způsobem.

Proč provádět revize ?

1.PREVENCE neboli předcházení nepříznivým stavům je vždy lepší než řešení následků
2.BEZPEČNOST a jistota provozovatele objektu i uživatelů
3.OCHRANA, neboť neprovádění revizí je porušením zákona ze strany majitele či provozovatele a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod

Příklad

  • Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.
  • Neexistence protokolu elektro revize zařízení je téměř vždy pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.
  • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Náklady na zajištění požadovaného stavu Vašeho objektu či zařízení i aktuálnost, správnost a úplnost dokumentace týkající se revizí budou rozhodně nižší, než pokuty od státních orgánů nebo následky způsobených škod.

Kontaktujte nás a získáte kompletní službu!
Starosti o celou agendu revizí a kontrol přenechte nám a věnujte se své práci